Search
Filters
Close

Skin care tips

สิวดื้อยากำลังระบาด 
ในปัจจุบันสิวจะเป็นปัญหาที่พบอย่างแพร่หลายขึ้นไม่เหมือนในอดีตที่จะเป็นเฉพาะในช่วงวัยรุ่น ปัจจุบันจะพบบ่อยว่าผู้ที่มีอายุเกินกว่า 20 ปี จนถึง 30 - 40 ปีก็ยังเป็นสิวอยู่อย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้จะทำการรักษาโดยการกินยา ทายามาตลอดก็ยังไม่สามารถทำให้หายขาดได้

ถ้าท่านมีปัญหาดังต่อไปนี้
1. เป็นสิวอย่างต่อเนื่องแม้จะเลยวัยรุ่นไปแล้ว ( อายุเกินกว่า 20 ปี ) ก็ยังเป็นสิวอย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยไม่เคยหายขาด

2. ทำการรักษาโดยการกินยา ทายาโดยแพทย์มาตลอดมากกว่า 6 เดือน ก็ยังไม่หาย
3. มักเป็นเฉพาะบริเวณบางตำแหน่งของใบหน้า เช่น บริเวณรอบปาก บริเวณหน้าผาก
4. หลังจากวัยรุ่นแล้วหายไปพักใหญ่ ๆ แล้วเพิ่งกลับมาเป็นอีกและเป็นอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 6 เดือน เช่น สมัยวัยรุ่นเป็นสิวเก่งพอพ้นวัยรุ่นก็หายไปประมาณ 10 ปี และเพิ่งมาเริ่มปรากฏอาการเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
5. เป็นสิวที่ต้องกินยาตลอด เมื่อหยุดยากินไม่ถึง 1 – 2 อาทิตย์ สิวก็จะกำเริบอย่างรุนแรงทำให้ต้องพึ่งยากินอยู่ตลอดเวลา และเมื่อรักษาไปสักระยะหนึ่งจะพบว่ายากินก็จะเริ่มไม่ได้ผลเช่นกัน

ถ้าท่านมีปัญหาที่กล่าวมานี้แสดงว่าท่านกำลังเป็นสิวที่ดื้อยา คนไข้กลุ่มนี้มักจะดื้อต่อการรักษา ทั้งยากินยาทาหรือยากินประเภทกลุ่มวิตามิน A ก็ตาม บางคนก็หยุดยากินไม่ได้เลย หยุดปุ๊บก็จะกำเริบขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นผู้ที่เป็นปัญหาสิวเรื้อรังและดื้อยามักจะต้องการการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุเป็นราย ๆ ไปซึ่ง อาจจะแตกต่างกันในแต่ละคนและมักจะเกี่ยวพันกับพฤติกรรมและของใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าหากไม่ถูกแก้ไขที่ต้นเหตุก็จะมีลักษณะของการเป็นสิวเรื้อรังและรักษาไม่หายขาดเสียที